ökad kontroll på er anläggning.

digital samordning av gemensamma driftplatser

Vi erbjuder en ny metod för anläggnings- och infrastrukturägare att förädla de system och processer som redan finns. Samporten är ett visuellt verktyg för en effektiv arbetsmiljösamordning, ökad leveranssäkerhet och kontroll av anläggningen.

Samordning förebygger risker

Utifrån regelverk och vår praktiska tillämpning har vi utvecklat en visuell metodik för effektivare produktioner med synergier i ökad leveranssäkerhet, minskat avhjälpande underhåll och säkrare arbetsplatser.

En enhetlig mötesplats

Inga större konstigheter. Vi utvecklar inte system och processer. Vi skapar en metodik för smidigare samordning. Som vi ser det, så besitter vår bransch all kunskap och erfarenhet som krävs, däremot ökar omvärldens krav på våra resultat i olika aspekter. Vare sig det handlar om hållbarhet eller ekonomiska krav, så effektiviserar vi förvaltning och projekt som förebygger merarbeten

vi förädlar era relations-handlingar

Byggarbetsmiljösamordning har aldrig varit smartare. Vi läser in och använder befintliga relationshandlingar och kopplar riktlinjer till en geografisk plats. 

kontakta oss om du vill se mer

Vi visar gärna upp Samporten för dig och din organisation. Om ni har särskilda behov av plattformen så kan vi tillgodose dem också. Skriv gärna ett kort meddelande till oss så återkommer vi.

Enhetligt, smart och effektivt

Bra samordning är en konsekvens av ett gemensamt och delat ansvar. Det ställer krav på kommunikation och korta ledtider. Vi utvecklar ett gemensamt intranät för operativ drift och projekt.

När vi sätter organisationens mål så ska vi också följa upp hur bra vi är på att följa dem. Med spårbar information kan vi enkelt forma våra nyckeltal och efterleva vår systematiska förbättring.

samportens funktioner

Vi arbetar inte bara med byggarbetsmiljösamordning. Samporten erbjuder funktioner för projektering, långsiktigt planerat underhåll och avvikelsehantering. 

Byggarbetsmiljösamordning

När vi arbetar på byggarbetsplatser så innebär det oftast att vi arbetar sida vid sida med andra företag. Vi visualiserar arbetsplatsens förutsättningar och förebygger risker.

Avvikelsehantering & rapporter

Som fastighets- och infrastrukturägare arbetar du med Säkerhetsstyrning och/eller systematiskt förbättringsarbete. Med Samporten skräddarsyr vi data till att använda som resurs.

Samordnad dokumentation

Samling av styrande dokument. Indexering av innehåll för nyckelord och sökfraser. Register av förvaltningsbestånd, installationer och tillhörande dokumentation med koppling till rätt sammanhang.

Om vi identifierar och påverkar projektens och förvaltningens mötesplats så gör vi störst skillnad till den minsta omställningen.