Geografisk positionering används i många sammanhang för det tekniska arbetet. Med koordinater utför vi utsättningar och dimensioneringar för att att få till rätt lägen i alla komponenter som ska uppföras.

Användningsområden

Med geodata kan vi koppla så mycket mer som gör Samporten mångsidig och mer användarvänlig. Genom indexering och Blockchain teknik arbetar vi med att sammanfoga fler användningsområden kopplat till våra koordinater (SWEREF99). Det möjliggör en revolutionerande metod för riskhantering inom alla segment kopplat till avtal och riktlinjer, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Men det slutar inte där. I det dagliga arbetet med avvikelsehantering, underrättelser och andra rapporter effektiviserar vi administrationen.