När vi upprättar en APD-plan för entreprenaden ska vi markera ut viktiga detaljer. Återsamlingsplatser, in- och utfarter, placering av skyddsutrustning mm. Det är den enkla biten.

Arbetsplatsdisposition som funktion

För att nå fram i vårt budskap måste vi först förankra syftet med APD-planen. När vi visualiserar arbetsplatsens yta och funktion kan vi rikta nödvändiga skyddsåtgärder där dem behövs. Detaljgraden i planen ska vara på en nivå att den är enkel att överblicka och förstå för personal och intressenter.

Om vi ska arbeta effektivt inom och utom arbetsplatsen så är det viktigt att intressenter och markägarnas krav tillgodoses. Förutom själva regeluppfyllnaden så bidrar detta till goda relationer som i sin tur förebygger bland annat förseningar. En väl förankrad APD-plan förebygger risker och säkerställer effektiva insatser vid tillbud och olyckor.

Säkra och förbättra funktionen

Hur bra APD-planen blir i slutändan avgörs av den erfarenhet och kunskap som projektet bygger under tiden. Men kunskapen är knuten till enskilda personer och innebär i sig en risk vid organisationsförändringar. Så, hur förebygger vi risken?

När vi utvecklar Samporten jobbar vi noggrant med att inte bygga avancerade verktyg som kräver anpassningar om förutsättningar och annat förändras. Det är därför vi involverar alla aspekter som har ansvar i att uppfylla reglerna som omfattas. Allt paketeras i en webbaserad plattform som är enkel att använda, skalbar för just era förutsättningar och enhetlig för att kunna mäta effektiviteten.

5 år av aktiv utveckling och decennier av erfarenhet har hjälpt oss att skapa processerna oavsett vilken teknik vi använder. För i slutändan är det vår metod och våra processer som avgör hur bra vi utför våra entreprenader