Hur vi jobbar smartare

Hur vi jobbar smartare

Vårt innovationsarbete handlar mycket om att analyseraarbetsprocesser i vardagen och hitta områden med förbättringspotential.Generellt brukar resultatet landa i samverkan inom denegna och med andra organisationer. Utmaningen ligger i atthantera långa...
Geodata och spårbarhet

Geodata och spårbarhet

Geografisk positionering används i många sammanhang för det tekniska arbetet. Med koordinater utför vi utsättningar och dimensioneringar för att att få till rätt lägen i alla komponenter som ska uppföras. Användningsområden Med geodata kan vi koppla så mycket mer som...