Enkel och smart APD-plan

Enkel och smart APD-plan

När vi upprättar en APD-plan för entreprenaden ska vi markera ut viktiga detaljer. Återsamlingsplatser, in- och utfarter, placering av skyddsutrustning mm. Det är den enkla biten. Arbetsplatsdisposition som funktion För att nå fram i vårt budskap måste vi först...
Hur vi jobbar smartare

Hur vi jobbar smartare

Vårt innovationsarbete handlar mycket om att analyseraarbetsprocesser i vardagen och hitta områden med förbättringspotential.Generellt brukar resultatet landa i samverkan inom denegna och med andra organisationer. Utmaningen ligger i atthantera långa...
Geodata och spårbarhet

Geodata och spårbarhet

Geografisk positionering används i många sammanhang för det tekniska arbetet. Med koordinater utför vi utsättningar och dimensioneringar för att att få till rätt lägen i alla komponenter som ska uppföras. Användningsområden Med geodata kan vi koppla så mycket mer som...