Välj en sida
Geodata och spårbarhet

Geodata och spårbarhet

Geografisk positionering används i många sammanhang för det tekniska arbetet. Med koordinater utför vi utsättningar och dimensioneringar för att att få till rätt lägen i alla komponenter som ska uppföras. Användningsområden Med geodata kan vi koppla så mycket mer som...