Vårt innovationsarbete handlar mycket om att analysera
arbetsprocesser i vardagen och hitta områden med förbättringspotential.
Generellt brukar resultatet landa i samverkan inom den
egna och med andra organisationer. Utmaningen ligger i att
hantera långa kommunikationskedjor och beslut som omfattar
många mellanhänder. Det blir mycket administrationstid för att
hålla alla uppdaterade och för att kunna arbeta enhetligt över tid.
I driften och i byggprojektet samordnar vi våra arbetsplatser med
flera parter och intressenter, för att skapa trygga miljöer
och en god tillgänglighet. Redan i planeringen
samordnas krav och behov med alla parter.
Våra lösningar.

Ställ in egna nyckeltal och Synergier

Vi påverkar arbetet i projektens och förvaltningens mötesplatser, så kan vi också göra
störst skillnad till den minsta omställningen.
Med våra ledningssystem bygger vi Samporten, ett digitalt
samordningsverktyg för gemensamma driftplatser.
Samporten är en skalbar plattform som effektiviserar den
operativa driften mellan flera verksamhetsutövare från beställare
till leverantör. Genom att läsa in styrande dokument och
relationshandlingar skapar vi ett visuellt anläggningsregister med
reglerna kopplade till geografiska platser. Därefter bjuder vi in
och kopplar samordningsansvariga och intressenter på samma
sätt. I plattformen planerar och genomför vi arbeten med en
transparent och enhetlig metod och skapar en tydlig och
konstruktiv samordning. Med Samporten säkerställer vi
att vi även får med byggarbetsmiljösamordningen i det
systematiska förbättringsarbetet.

Vinsterna som Samporten skapar är ökad leveranssäkerhet,
minskade risker, stora besparingar i tid och kostnad.
Våra studier och erfarenheter visar på besparingar i möten
på upp till 35% och omkring 20% i besparingar
i entreprenadarbeten.

IPMG Sverige AB