Select Page
Vår möteskultur

Vår möteskultur

Hur ser protokollen från dina möten ut?En betydande nyhet i organisationen kan ofta spåras till en notering i protokollet, men vad händer före och efter den noteras? När vi träffas för att rapportera det senaste i våra projekt och vår förvaltning, så delegerar vi...
Geodata och spårbarhet

Geodata och spårbarhet

Geografisk positionering används i många sammanhang för det tekniska arbetet. Med koordinater utför vi utsättningar och dimensioneringar för att att få till rätt lägen i alla komponenter som ska uppföras. Användningsområden Med geodata kan vi koppla så mycket mer som...