Digital samordning

Vi effektiviserar den gemensamma mötesplatsen och skapar den största nyttan till den minsta omställningen

Från planering till arbetsmiljö-samordning

När flera företag samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska dem samarbeta för att uppnå en säker arbetsmiljö och en effektiv produktion. Produktionen föranleds av en planering som involverar flera parter.

Samordningsmöten kan ha fler namn men syftet är detsamma, att samverka för att säkra en god arbetsmiljö och förebygga störningar. I en miljö där flera företag ska upprättahålla en samsyn kring driften krävs en omfattande samordning. Idag hanteras samordningen i protokoll och olika verktyg för planering. Utöver den löpande samordningen finns det andra faktorer som måste underhållas såsom deltagarlistor, kontaktuppgifter och systematisk uppföljning av samordning som funktion.

Med Digitaliserad samordning skapar vi effektiviseringsvinster rent administrativt men främst inom de praktiska momenten. Det snabbaste sättet att uppnå en gemensam bild av arbetsplatsens förutsättningar är att visualisera den och dess aspekter

samordningsansvarig

Det finns återkommande moment i planeringen av Bygg- och anläggningsarbeten. Exempel på sådana moment är insamling av krav och relationshandlingar, identifiera intressenter och att upprätta en initial risklista. Idag kan vi använda teknikens möjligheter att automatisera flera aspekter i planeringen för att säkra en robust och långsiktig underhållsplan, men även att kunna rusta för snabbare insatser vid felavhjälpande åtgärder.

Förvaltningsbart

I Samporten sammanfogar vi alla aspekter i ett förvaltningsbart gränssnitt som är enkel att förstå och tillgänglig för behöriga.

Förvaltning av dokumentation är en löpande verksamhet, då räcker det inte med att det är spårbart. Vi använder den tekniska dokumentationen som verktyg i Samporten för att hantera uppdateringar och att långsiktigt upprätthålla den digitala tvillingen.