Beställarstödet som sparar 25% i förvaltningen.
Effektiv planering, arbetsmiljösamordning och systematisk förbättring.

Vägen till en ökad leveranssäkerhet för infrastruktur och fastighet.

operativ samordning på dina villkor

Full överblick av anläggningen

Hantera hela kedjan från förstudie till förvaltning i ett användarvänligt gränssnitt utan krav på förkunskaper. Vi förenklar samordningen med automatik och visuella verktyg direkt i webben. Du styr över behörigheter och ansvarsfördelning.

Enhetligt

Funktionalitet som uppfyller lagar och krav i en enhetlig lösning som passar alla. Vi förädlar befintliga data och skapar en gemensam igenkännlighet.

Tillgängligt

Planering och samordning med rätt information på rätt plats. Användarvänliga verktyg med mindre beroenden ger ökad effektivitet.

Enkelt

Vi samlar nödvändiga data för analys och behov genom automatisering och styrning i Samporten. Ett tekniskt stöd för såväl långsiktig planering som snabba insatser.

vårt uppdrag

Digital samordning av gemensamma driftplatser

Samordning i förstudie och planering är en del av ledningssystemen. I den löpande förvaltningen och i Bygg- och anläggningsarbeten samordnar vi i första hand enligt Arbetsmiljölagens mening.

Oavsett hur den egna organisationens rutiner och system fungerar så är vi beroende av att vår samverkan mellan parterna fungerar.
Vi utvecklar lösningen som sparar 25% av era driftkostnader.

Operativ drift

Samla alla driftplatsens parter och roller och fördela samordningsområdet mellan dem. Koppla gällande riktlinjer och visualisera de arbeten som utförs.

Projektsamordning

Kom igång snabbt vid uppstart av projekt. Identifiera risker, intressenter och krav effektivt och behåll kunskapen i organisationsminnet.

Säkerhet

Informationssäkerheten i Samporten behandlas genom behörigheter, säker datalagring och intrångsskydd. Flexibilitet genom integration med betrodda databaser.

Användarvänlig hantering

Vi kartlägger data som omvandlas till verktyg

En digital tvilling i sig är inte målet, utan bara en beståndsdel som tillsammans med gällande riktlinjer och förhållningsregler kan hanteras för att skapa nya värden.
Vi kartlägger driftplatsens alla aspekter och kopplar dem till plattformen som aktiverar praktiska verktyg för den löpande driften och genom hela investeringsprocessen. Då minskar vi gapet mellan olika faser, överlämning och mottagning av arbeten.

Vår lösning

Vi förädlar information med digitaliserad samverkan

Roller och kommunikation

Vi kartlägger ansvarsområden och fördelar dem efter roller. När arbeten planeras triggas samordningsbehovet och kommunikationskanalerna blir identifierade

Automatiserad riskanalys

Vi kopplar arbetsplatsens alla aspekter mot en geografisk plats eller specifikt objekt. När du markerar ditt arbetsområde korsar du relevanta aspekter och förutsättningar att beakta.

Riktlinjer efter geografisk position

Var du än lagrar dina styrande dokument så kan vi koppla dem till en geografisk yta eller installation/anläggning. Då får vi en direkt koppling mellan gällande regler och en plats.

Enhetliga relationshandlingar

Vi utnyttjar fler egenskaper i CAD och förädlar datan. Med detta bygger vi en enhetlig kvalitet på relationshandlingarna och undviker spretiga format.

En standard för standarder

Vi påverkar mötesplatsen som parterna delar och byter information mellan olika system. I Samporten förenklar vi administrationen regeluppfyllnad och systematiskt förbättringsarbete

Spårbart och visuellt anläggningsregister

Alla tillgångar och installationer görs tillgängliga från originalhandlingarna. Genom integration kan vi knyta alla åtgärder till installationerna och följa livslängden.